Close
Vaš broj telefona.
Мožete nas kontaktirati putem naručivanja povratnog poziva.
Komentar.
Dragi prijatelji. Naš proizvod je ekološki prihvatljiv. Kada se pravilno izvede, samo zatvorena septicka jama je ekološki prihvatljiva. Nema smisla uporedjivati septicku jamu iz koje odpadna voda ide u zemlju sa našim sistemom. Zagadjenje životne sredine je neprihvatljivo u današnjem vremenu. Naša deca rastu na ovoj zemlji.
Uporedjivanje troškova korišćenja obične septičke jame i sistema Astra na godišnjem nivou. Na primeru kuće sa petočlanom porodicom. Valuta €
U roku od pola godine počećete da štedite novac sa našim sistemom čišćenja. Uštedećete više od 500€ godišnje. Za tri godine 3500€.
Održavanje naših sistema je veoma jednostavno, a većina vlasnika u Rusiji to radi samostalno. Godišnja ušteda u ovom slučaju bi bila 900€